Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Motostivuitorist

Requirements

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Controlor Calitate (QM)

Cerinţe

• Studii medii sau postliceale
• Experienţă în domeniul asigurării calităţii – constiuie avantaj
• Cunostinţe cu privire la tehnicile de măsurare şi control
• Cunostinţe tehnice în domeniul prelucrării prin aşchiere

Responsabilităţi

• Realizează programarea şi calibrarea maşinilor de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf)
• Realizează măsurători cu ajutorul maşinilor de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf)
• Măsoară piesa verde, folosind instrumente clasice şi completează fişa care o însoteste pe aceasta
• Elaborează piesa verde şi fişa de măsuratori pentru capabilităţi, precum  şi prima monstră
• Arhivează diagramele şi fişele de măsurători

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Inginer Tratament Termic (PI)

 

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM/ Sisteme și Echipamente Termice/ Ingineria Materialelor)
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de: construcție, scule și refractare, etc)
• Cunoștințe solide în procesele de tratament termic: carburare; cementare, călire inductivă, nitrocarburare
• Experiența în domeniu constituie avantaj
• Cunoștințe de limba engleză (minim B1)
• Cunoștințele de limba germană constituie avantaj

Responsabilități

• Asigură funcționarea continuă a cuptoarelor/instalațiilor împreună cu maistrul din producție
• Colaboreză cu maistrul din producție la planificarea retrofitului/reviziilor utilajelor
• Localizeză/investighează și să remedieze defectele la utilaje în cazul apariției perturbațiilor
• Elaboreză măsuri și  instrucțiuni de prevenție a defectărilor

Primitor Distribuitor (LO)*

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

* Pentru locatia noastra din Sebes, postul este destinat angajatilor actuali ai firmei.

Electronist Întreținere (MNT)
Cerințe

• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:mecatronică, electronică, electrotehnică
• Cunoștințe operare pc și pachet MS-Office
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități

• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice
• Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
• Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia

Strungar Întreţinere (MNT)
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare
• Tehnici de măsură și control
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.)
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate.
• Să întrețina și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control.
• Să verifice calitatea pieselor executate.
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continua.

Economist (FI)

Cerinţe

• Studii economice superioare;
• Experienţa în domeniul financiar constituie avantaj;
• Cunoştinţele de contabilitate şi fiscalitate (IFRS constituie avantaj);
• Limba engleză la nivel avansat; limba gemană constituie avantaj;
• Competenţe transversale: capacitate foarte bună de comunicare, proactiv, dinamic, responsabil, orientat spre rezultate, spirit de echipă, creativ, spirit de iniţiativă, gândire abstractă şi analitică („think outside the box”);
• Cunoştinţe foarte bune a PC: MS Office, Internet Explorer;  SAP şi ARIS constituie avantaj;
• Implicarea în proiecte diverse constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Analiză rapoarte financiare;
• System Key User în SAP, modul CO- PC şi MM;
• Creare si intretinere rapoarte financiare pentru Controlling şi Contabilitate;
• Implementarea noilor sisteme în Departamentul Financiar;
• Suport în design- ul sistemelor şi al modalităţilor de raportare pentru Departamentul Financiar;
• Cross- function pentru Productcalculation;
• Suport în descrierea proceselor legate de domeniul financiar;
• Suport pentru consultantul financiar la verificarea rapoartelor fiscale pentru stat;
• Suport în activităţile legate de Internal Control System.

Inspector Resurse Umane (RU)

 

Cerințe

• Studii superioare
• Experiență profesională în domeniul administrare personal/recrutare/selecție/dezvoltare de personal – constituie avantaj
• Studii superioare – studii in domeniul socio-uman (psihologie/sociologie) constituie avantaj
• Cunoașterea legislația muncii referitoare la întocmirea și păstrarea documentelor de personal
• Cunoașterea unei limbi străine – engleză sau germană, nivel avansat
• Cunoștințe operare PC

 Responsabilități

• Întocmirea și păstrarea dosarelor de personal. Înregistrarea contractelor în registrul special de evidență. Verificarea valabilității și conformității documentelor cuprinse în dosarul de personal și completarea acestora în caz de necesitate
• Întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de autorități în caz de angajare/decontare de personal sau modificări contractuale
• Ţinerea evidenţei necesarului de personal şi a  personalului în curs de angajare

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de componente din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunostinte PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)*

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

* Pentru locatia noastra din Sebes, postul este destinat angajatilor actuali ai firmei.

Inginer Automatist (MNT)

Cerințe

• Pregăgtire tehnică în domeniul automatizării și calculatoarelor
• Cunoştinţe solide de pneumatică, hidraulică, electricitate;
• Cunoștințe în domeniul PLC-urilor și a calculatoarelor de proces reprezintă un avantaj;
• Bune cunoştinţe de limba engleză şi/sau germană;
• Seriozitate, spirit de observaţie şi analiză tehnică.

Responsabilități

• Gestionarea tuturor echipamentelor și a componentelor acestora din domeniul IT
• Asigurarea comunicării cu producătorii și furnizorii stăini în scopul rezolvării problemelor ce apar la liniile de montaj
• Prezintă rapoarte referitoare la starea utilajelor,în ceea ce privește partea de automatizare
• Utilizează metode cuprinse în conceptul Mentenanței predictive pentru evaluarea stării echipamentelor.

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:lacatușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale