Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Inginer Proiectant (CT)

Cerințe

• Studii superioare tehnice de specialitate;
• Experiență profesională în domeniul tehnic – constituie avantaj;
• Cunoștințe temeinice în următoarele domenii: studiul  materialelor, rezistența materialelor,  toleranțe și ajustaje, organe de mașini , tratamente termice şi dispozitive;
• Cunoștințe avansate în utilizarea aplicațiilor CAD (de preferat Siemens NX );
• Cunoștințe tehnice medii în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunoștințe de limba engleză și/sau germană la nivel avansat.

Responsabilități

• Proiectarea de  piese, dispozitive mecanice și linii de montaj în programul Siemens NX;
• Întocmirea caietelor de sarcini pentru servicii de automatizare (electronică, mecanică, pneumatică) și a documentației tehnice necesară realizării proiectelor;
• Asistență tehnică la montajul dispozitivelor proiectate;
• Gestionarea procedurilor de obținere certificare CE.

Disponent Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii (profil real);
• Cunoștințe de limba engleză și/sau germană;
• Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Outlook, Powerpoint);

Responsabilități

• Se ocupă de achiziționarea materialelor consumabile;
• Ține legătura cu furnizorii și clienții interni;
• Întocmeşte, transmite şi urmăreşte comenzile pentru completarea stocului în baza contractelor cadru încheiate cu furnizorii;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităţilor desfășurate;

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Inginer Tratament Termic (PI)

 

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM/ Sisteme și Echipamente Termice/ Ingineria Materialelor);
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de: construcție, scule și refractare, etc);
• Cunoștințe solide în procesele de tratament termic: carburare; cementare, călire inductivă, nitrocarburare;
• Experiența în domeniu constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba engleză (minim B1);
• Cunoștințele de limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigură funcționarea continuă a cuptoarelor/instalațiilor împreună cu maistrul din producție;
• Colaboreză cu maistrul din producție la planificarea retrofitului/reviziilor utilajelor;
• Localizeză/investighează și să remedieze defectele la utilaje în cazul apariției perturbațiilor;
• Elaboreză măsuri și  instrucțiuni de prevenție a defectărilor.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electronist Întreținere (MNT)
Cerințe

• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:mecatronică, electronică, electrotehnică
• Cunoștințe operare pc și pachet MS-Office
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități

• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice
• Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
• Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia

Funcționar Administrativ (TA)

Cerinţe

• Studii superioare (profil real-constituie avantaj);
• Experienţă în zona administrativă constituie avantaj;
• Cunoştinţe bune în utilizarea pachetului Microsoft Office;
• Cunoştinţe bune de limba engleză şi/sau germană;

Responsabilităţi

• Primeşte, verifică, completează, şi redistribuie documente neconfidenţiale;
• Întocmeşte comenzi/ facturi interne şi externe;
• Actualizează/ planifică agenda Managerului de departament;
• Oferă suport colegilor din departament, pentru sarcini administrative;
• Organizează protocolul pentru evenimentele desfăşurate în cadrul departamentului Transmisii Asamblări.

Coordonator Proiect (TA)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul ingineriei cu focus in domeniul Mecanicii;
• Experiență în dezvoltarea și planificarea proceselor de producție;
• Experiență în managementul proiectelor;
• Cunoștințe IT: Pachetul MS-Office (în special PowerPoint);
• Limba germană și/sau engleză – la un nivel avansat
• Capacitatea de integrare și munca în echipă, inițiativă și flexibilitate, gândire analitică, orientare spre rezultate;

Responsabilităţi

• Coordonare generală independentă și responsabilitate față de managementul proiectului pentru a asigura o desfășurare potrivită/lină a acestuia și pregătirea documentelor aferente;
• Pregătirea și controlul deadline-urilor pentru a asigura coerența tuturor etapelor cum ar fi finalizarea achizițiilor, relocarea aparatelor/mașinilor, testare, aprobare de proces și de pornire de serie;
• Dezvoltarea structurii de lucru legată de componente precum și descrierea responsabilităților pentru pachetele de lucru legate de componente, astfel încât să se asigure o procedură lină;
• Punerea în funcțiune și coordonarea taskurilor legate de planificarea producției, calitate, logistică, producție, achiziții și dezvoltare pentru îndeplinirea sau conformitatea serviciilor convenite cum ar fi pregătirea caietului de sarcini, aprobarea produselor și de proceselor, conceptul de trasabilitate, planificarea și testarea fluxului de materiale;
• Managementul în cadrul proiectului cu privire la planificarea, monitorizarea, controlul și asigurarea soluționării taskurilor în termeni de performanță, capacitate, costuri și de termene limită;
• Prevenirea din timp a eventualelor blocaje/probleme și rezolvarea acestora/abaterilor de la plan dar și elaborarea și prezentarea unor măsuri speciale preventive căre departamentele implicate;
• Prezentarea unor măsuri speciale referitor la impactul termeneleor limită și a costurilor către comisiile responsabile pentru luarea deciziilor;
• Demonstrarea/prezentarea cadrului modificat cum ar fi noi scenarii privind cantitatea și ajustarea corespunzătoare a obiectivelor proiectului. Prin urmare, implementarea deciziilor necesare.
• Dezvoltarea unui schimb consistent de informații pentru asigurarea validității și calității informațiilor referitoare la statusul procesării (costuri, capacitate, termene limită, conținut etc.);
• Planificarea și administrarea întâlnirilor și a work-shopurilor. Vizite la furnizori pentru a asigura capacitatea și calitatea;
• Pregătirea șabloanelor de decizie și raportarea periodică comitetului de conducere E2.

Asistent Manager (TA)

Cerințe

• Absolvent studii superioare;
• Experienţa în cadrul unei poziţii similare – constituie avantaj;
• Bune cunoștințe de operare PC (pachetul MS Office);
• Competenţe avansate de comunicare în limba engleză (citit, scris şi vorbit);
• Competenţe transversale: prioritizare a sarcinilor, pro – activitate, conştiinciozitate, asertivitate şi gândire structurată.

Responsabilități

• Înregistrarea documentelor intrate în cadrul departamentului;
• Păstrarea evidenței documentelor specifice angajaţilor și altele specifice activităţilor departamentului;
• Prelucrarea email-urilor primite;
• Recepţionarea / distribuirea telefoanelor;
• Întocmirea tabelelor, prezentărilor şi evaluărilor;
• Administrarea materialelor de birotică;
• Organizarea delegaţiilor pentru personalul din cadrul departamentului;
• Deservirea aparaturii de birou (ex. fax, copiator ), iar în caz de defectare, dispunerea reparării acesteia;
• Asigurarea activității de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice;
• Asistarea directorului departamentului de Transmisii Asamblări în probleme de comunicare, documentare și coordonare internă și externă.

Specialist Achiziții (CO)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență profesională în unul dintre următoarele domenii reprezintă un avantaj: achiziții, contractări, negocieri;
• Cunoștințe specific: tehnici de negoiciere, tehnici de comunicare, cunoașterea tipologiei umane, conduită profesională ireproșabilă;
• Fluență în limba engleză și/sau germană, scris si vorbit;
• Cunoștințe IT: MS-Office (Excel, Power Point) la nivel mediu;

Responsabilități

• Să respecte directive Achiziții în vigoare, prin care sunt definite achizițiile în cadrul Star Transmission și Star Assembly, incluzând procedure, organizare, roluri și responsabilități precum și instrumente suport;
• Se informează permanent și  își insușește informațiile din ofertele generale și speciale ale furnizorilor în ceea ce privește gama și prețurile produselor;
• Întocmește baza de date a clienților/furnzorilor curenți/potențiali ai unității cu date de identificare complete, persoane de contact, număr de telefon, e-mail;
• Preia necesarul de produse, materiale, servicii de la departament;
• Se informează permanent  asupra prețurilor/ofertelor acordate de furnizorii produselor/ serviciilor  stabilite pentru achiziție, pe categorii de produse (discounturi, bonusuri, etc)
• Întocmește/preia  documente specifice de tipul: necesar de aprovizionare, oferte, justificări de achiziții, planuri de operații, contracte, note interne.
• Cunoaște departamentele/persoanele cu care sunt stabilite relații de colaborare atât în cadrul firmei, la parteneri/furnizori;
• Face evaluarea ofertei de preț actuale sau potențiale și în funcție de acestea negociază cu sursele de aprovizionare  în așa fel încât să se asigure calitatea confirmată de departamentul solicitat a produselor/serviciilor și în cantitățile necesare;
• Răspunde  de gestionarea necesarelor de aprovizionat și de întocmirea corectă și la timp a comenzilor produselor sau serviciilor necesare de aprovizionat;
• Realizează lunar rapoarte  de savings respective de creșteri de prețuri;

Asistent Manager (RU)

Cerințe

• Absolvent studii superioare;
• Experienţa în cadrul unei poziţii similare – constituie avantaj;
• Bune cunoștințe de operare PC (pachetul MS Office);
• Competenţe avansate de comunicare în limba engleză (citit, scris şi vorbit);
• Competenţe transversale: prioritizare a sarcinilor, pro – activitate, conştiinciozitate, asertivitate şi gândire structurată.

Responsabilități

• Înregistrarea documentelor intrate în cadrul departamentului;
• Distribuirea independentă a documentelor sau după înţelegerea prealabilă cu directorul departamentului;
• Păstrarea evidenței documentelor specifice angajaţilor și altele specifice activităţilor departamentului;
• Arhivarea documentelor în conformitate cu cerințele interne și legale;
• Prelucrarea email-urilor primite;
• Recepţionarea / distribuirea telefoanelor;
• Întocmirea tabelelor, prezentărilor şi evaluărilor;
• Administrarea materialelor de birotică;
• Organizarea delegaţiilor pentru personalul din cadrul departamentului;
• Ţinerea evidenţei termenelor măsurilor ce trebuie aplicate;
• Deservirea aparaturii de birou (ex. fax, copiator ), iar în caz de defectare, dispunerea reparării acesteia;
• Asigurarea activității de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice;
• Asistarea directorului departamentului de Resurse Umane în probleme de comunicare, documentare și coordonare internă și externă.

Generalist Resurse Umane (RU)

Cerințe

• Absolvent de studii superioare;
• Experiență în domenii similare de aproximativ 3 ani;
• Cunoștințe specifice despre legislația muncii precum şi politici și procese în domeniul resurselor umane;
• Cunoștințe operare PC (pachetul MS Office) la un nivel avansat;
• Limba engleză – citit, scris și vorbit la un nivel avansat;
• Competenţe transversale: rezolvarea de probleme, persuasiune, adaptabilitate, colaborare, gândire critică, comunicare eficientă, inteligență emoțională, etică pozitivă a muncii, a fi demn de încredere și atitudine pro- activă.

Responsabilități

• Participă la realizarea, actualizarea și implementarea politicilor de resurse umane în cadrul companiei, fiind implicat activ în definirea și monitorizarea lor;
• Propune, definește și implementează proiecte de motivare a angajaților;
• Propune, perfectionează și oferă suport în implementarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de evaluare a performanței;
• Se implică direct în procesele de integrare și training „on-the-job” a noilor angajați, elaboreaza și revizuieste fișele de post precum şi procesele „exit interview”;
• Monitorizează indicatorii definiți pentru principalele procese de resurse umane, elaborând rapoartele de management solicitate în acest sens;
• Oferă suport și consultanță specifică clienților interni în problemele de resurse umane.

Responsabil Servicii Angajați (RU)

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare;
• Experienţa în cadrul unei organizaţii similare – constituie avantaj;
• Bune cunoştinţe de operare PC (pachetul MS Office);
• Competenţe avansate de comunicare în limba engleză (citit, scris şi vorbit);
• Competenţe transversale: pro – activitate, asertivitate, persuasiune, orientare spre rezultat, îmbunătăţire continuă, orientarea spre client şi comunicare eficientă.

 

Responsabilităţi

• Analizează periodic categoriile de servicii oferite angajaților, face comparații cu piața și colectează informații referitoare la nevoile efective ale angajaților, propunând îmbunătățirea continuă a serviciilor;
• Planifică bugetul necesar pentru serviciile prestate pentru angajați. (ex. transport, cantină).
• Participă la procesul de contractare a furnizoriilor de servicii pentru angajați (ex. transport, cantină). Evaluează ofertele, face recomandările necesare în vederea încheierii contractelor;
• Se implică direct în monitorizarea activităților prestate de către furnizori, intervenind imediat în scopul eliminării posibilelor erori;
• Analizează necesarul lunar și întocmește comenzile pentru servicii. Urmărește îndeplinirea lor și verifică întocmirea facturilor în conformitate cu comenziile și serviciile prestate;
• Asigură intervenția imediată atunci apar modificări în cadrul organizației ce necesită actualizarea comenzilor, natura serviciilor ș.a.;
• Oferă suport și consultanță specifică clienților interni în problemele de resurse umane – servicii pentru angajați.