Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Tehnician Metode Logistică

 

Cerințe

• Minim studii medii;
• Experiență în domeniul aprovizionării constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba Engleză (minim B1) și/sau Germană;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office;

 
Responsabilități

• Inițiază cererea prin completarea unui necesar de materiale, sevicii și SDV-uri de care este responsabil;
• Definește și asigură, în sistemul integrat STC, existența unui stoc minim de la care trebuiesc inițiate procedurile de aprovizionare;
• Ține evidența tuturor produselor și/sau serviciilor din portofoliul propriu, actualizează datele în sistem;
• Organizează transport curier rapid și formalităţi vamale;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităţilor desfășurate;

Primitor Distribuitor

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

Electronist Întreținere
Cerințe

• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:mecatronică, electronică, electrotehnică
• Cunoștințe operare pc și pachet MS-Office
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități

• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice
• Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
• Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia

Strungar Întreţinere
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare
• Tehnici de măsură și control
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.)
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate.
• Să întrețina și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control.
• Să verifice calitatea pieselor executate.
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continua.

Specialist în domeniul calităţii (DE- Leitungen)
Cerințe

• Absolvent de studii tehnice superioare;
• Experienţă profesională în domeniul asigurării calităţii sau capacitate de adaptare rapidă la specificul domeniului;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor VDA 6.1, ISO 9001- 2000, ISO TS 16 949- 2009;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Cunoaşterea softului qs- STAT- constituie avantaj;
• Bune competenţe de comunicare în limba engleză sau/ şi germană;
• Specialist in the Quality field (DE- Leitungen).

Responsabilități

• Întreţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii conform reglementărilor ISO/TS 16949- 2009 şi a volumelor VDA;
• Colaborarea la introducerea şi punerea în practică a sistemului de management al calităţii în toate domeniile;
• Colaborarea la supravegherea acţiunilor privind calitatea;
• Colaborarea la întocmirea documentaţiei necesare cu privire la calitate;
• Asigurarea datelor din rezultatele QM relevante (arhivarea, scanarea şi păstrarea datelor referitoare la indicii de capabilitate şi de proces);
Urmăriea acţiunilor corective/ preventive rezultate din: audituri interne şi externe, reclamaţii ale clienţilor, FMEA;
• Distribuirea documentelor relevante privind calitatea;
• Prelucrarea şi urmărirea statistică a proceselor, Cmk şi Cpk.

Responsabil Gestiunea Substanțelor Chimice
Cerințe

• Studii superioare în domeniul Chimie
• Cunoșterea legislației specifice: Legea 360/2003, HG 804/2007, HG 1218/2006, OUG 121/2006, HG 1408/2008, Reg. CE 1272/2008, Reg. CE 1907/2006
• Cunoștințe foarte bune de Limba engleză și /sau germană,
• Operare PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Cunoașterea standardelor ISO 14001, OHSAS 18001 – constituie avantaj

Responsabilități

• Inventariază substanţele chimice utilizate în amplasamentele Organizaţiei, întocmeşte si actualizează periodic Lista substanțelor chimice utilizate
• Se asigura de existenţa ultimelor revizii in vigoare ale fişelor cu date de siguranta (FDS) cuprinse in „Lista substanţelor chimice” utilizate în cadrul Organizaţiei şi îndosariază aceste fişe în Dosarul electronic cu FDS, disponibil părţilor interesate din Organizaţie. Se asigura ca Fisele cu date de siguranta sunt disponibile la locurile de munca unde se utilizeaza substantele chimice, la locurile unde se stocheaza substantele chimice si la punctele de acces pe locatia Organizatiei
• În baza informațiilor din FDS, a cerințelor legale în vigoare și a altor criterii specifice, evaluează/aprobă spre utilizarea substanțe noi la cererea departamentelor interne sau propune înlocuirea unor substanțe ca urmare a apariției unor restricții de utilizare.
• Elaborează Instrucțiuni Minime de Securitate (IMS) pentru diferite categorii de substanțe și se asigură că acestea sunt disponibile la locul de utilizare.
• Asigură instruirea angajaților implicați în utilizarea, manipularea și stocarea substanțelor chimice
• Se asigură prin instruirea adecvată și verificări interne ca să respecte procedurile în vigoare referitoare la utilizarea substanțelor chimice, ca Instrucțiunile Minime de Securitate, regulile de manipulare, depozitare sunt cunosute și respectate. Transmite către Autorități (Mediu, ISU, APM, ANA) lista substanțelor chimice utilizate, declarațiile/informările în conformitate cu cerințele legale specifice
• Efectuează verificari și audituri interne, participă la auditurile externe.
• Realizează / urmarește realizarea măsurilor necesare închiderii neconformităților și/sau recomandărilor auditorilor externi.

Operator CNC (PR)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare si operare CNC;
• Cunoştinţe în deformarea materialelor la rece;
• Cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau germană) constituie un avantaj.

Responsabilități

• Efectuarea de activităţi de echipare;
• Punerea la dispoziţie a documentaţiei: se verifică documentaţia la erori, valabilitatea si integralitatea (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Inlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de motoare din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunostinte PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

Inginer Calitate Montaj (QM)

 

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare în domeniul ingineriei mecanice;
• Bune cunostinţe de citire şi interpretare a desenelor tehnice;
• Bune competeţe de comunicare în limba engleză şi/ sau germană;
• Minim cunoştinţe generale privind cerinţele normelor ISO 9001, TS 16949, VDA;
• Minim cunoştinţe generale privind metodele: 5M, 5 De ce, 8D, Problem solving, Core Tools (MSA, SPC, APQP, PPAP, FMEA);
• Competenţe transversale: comunicare, moderare şi lucrul în echipă.

 

Responsabilităţi
• Analiza rezultatelor testelor şi încercărilor efectuate asupra produselor;
• Prelucrarea statistică a acestor rezultate şi interpretarea lor;
• Identifică punctele critice în procesul de realizare al produsului, din punctul de vedere al calităţii;
• Procesarea datelor rezultate în urma studiilor de capabilitate efectuate, prezentarea rezultatelor şi definirea planelor de măsuri;
• Definirea planelor de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi urmărirea implementării acţiunilor definite;
• Urmărirea eficacităţii măsurilor implementate;
• Prezentarea situaţiei calitative a produselor în şedinţele cu celelalte departamente;
• Propunerea acţiunilor de îmbunataţire a calităţii produselor / proceselor (modificări ale planelor de control, etc);
• Coordonarea: testelor şi a verificărilor adiţionale în montaj, a„Ofensivei Calităţii” în montaj şi a activităţilor necesare efectuării studiilor de capabilitate a maşinilor şi utilajelor.

Inginer Automatist

Cerințe

• Pregăgtire tehnică în domeniul automatizării și calculatoarelor
• Cunoştinţe solide de pneumatică, hidraulică, electricitate;
• Cunoștințe în domeniul PLC-urilor și a calculatoarelor de proces reprezintă un avantaj;
• Bune cunoştinţe de limba engleză şi/sau germană;
• Seriozitate, spirit de observaţie şi analiză tehnică.

Responsabilități

• Gestionarea tuturor echipamentelor și a componentelor acestora din domeniul IT
• Asigurarea comunicării cu producătorii și furnizorii stăini în scopul rezolvării problemelor ce apar la liniile de montaj
• Prezintă rapoarte referitoare la starea utilajelor,în ceea ce privește partea de automatizare
• Utilizează metode cuprinse în conceptul Mentenanței predictive pentru evaluarea stării echipamentelor.

Specialist IT Cross Function Applications

Cerinţe:

•Studii superioare IT;
•Experiență de lucru pentru suport in domeniul office (operare PC) și în rețele de calculatoare- avantaj
•Project Management în proiecte de implementare aplicaţii sau sisteme IT
•Experiență de lucru cu Microsoft Sharepoint reprezintă un avantaj
•Model de lucru bazat pe furnizare servicii IT corespunzătoare cerinţelor de business- cerinţă obligatorie
•Administrare şi dezvoltare Share Point- avantaj
•Instalare și configurare Microsoft Windows System Operation
•Administrare Windows Server, Securitate informații- avantaj;
•Operare Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)- cerinţă obligatorie;
•Programare WEB (HTML, JAVA, PHP)- avantaj;
•Engleză sau Germană nivel mediu sau avansat;
Responsabilităţi:

•Administrare, Intreţinere şi Suport pentru aplicații Cross Function.
-Administrare servere și management profile utilizatori;
-Administrare clienți și integrare în platforma standard locală;
-Administrare servicii furnizori conform contracte de suport;
•Incident Management
•Colaborare cu departamentele pentru definire cerinţe şi soluţii pentru aplicaţii noi sau schimbare aplicaţii existente:Change management şi Project management.
•Administrare şi dezvoltare platformă locală şi centrală SharePoint
•Intreţinere pagină web STC, platforma Who is Who si alte aplicaţii internet.

Electrician Întreținere

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:lacatușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale