Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Programator CAM (CT)

Cerinţe

•Inginerie TCM (Tehnica constructoare de masini;
•Experienta profesionala in intocmirea de programe CAM pentru masini in 3 si in 5 axe simultan;
•Implementarea prograrmelor pe masinile de frezat CNC ;
•Optimizarea regimurilor de aschiere;
•Cunostinte tehnice de specialitate in domeniul prelucrarii prin aschiere;
•Cunostinte soft ONE CNC si Heidenhein 530i si Heidenhein 620i ;
•Cunostinte Tratamente termice;
•Cunostinte de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
•Cunostinte de desen tehnic;
•Cunostinte despre materiale, uleiuri, lichide de racire, simboluri ale acestora, mod de comportare si utilizare
•Tehnici de masura si control;
•Tipuri de masini(CNC), echipamente si caracteristicile functionale specifice.

Responsabilităţi

•Intocmirea de programe CAM pe masini cu 3 axe si 5 axe simultan;
•Implementarea programelor pe masinile de frezare Mikron;
•Gestionarea sculelor din zona de frezare;
•Sa întretina si sa utilzeze corespunzator masinile unelte, SDV-uri, instrumentele de masura si control;
•Optimizarea procesului de aschiere in zona de frezare;
•Sa verifice 100% calitatea pieselor executate.

Metrolog (QM)

Cerinţe

•Cel puţin studii medii in domeniul tehnic sau o calificare în domeniul mecanicii fine;
•De preferat experienţă profesională în domeniul metrologic privind repararea şi verificarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare în domeniul lungimi sau capacitate de adaptare rapidă la specificul domeniului sau experienţă profesională în domeniul mecanicii fine;
•Existenţa unor atestate de verificator metrolog sau a unor dovezi de absolvire a unor cursuri de instruire în domeniu este un atu în favoarea candidatului;
•Cunoaşterea cerinţelor Normelor Tehnice de Metrologie pentru mijloacele de măsură din domeniul lungimi;
•Cunoştinţe de operare pe calculator ( Word, Excel, Power-Point );
•Cunoştinţe de desen tehnic şi control tehnic de calitate;
•Cunoştinţe tehnice în domeniul mecanicii sau constructiilor de masini;
•Limbi străine: engleză / germană nivel începător / mediu.

Responsabilităţi

•Repararea si monitorizarea echipamentelor de măsurare si control din domeniul lungimi;
•Verificarea si monitorizarea echipamentelor de măsurare si control din domeniul lungimi;
•Verificare stoc materiale si piese de schimb  pentru reparare echipamente de măsurare și monitorizare;
•Verificare echipamente de măsurare şi monitorizare;
•Urmărire execuţie verificatoare;
•Procesul de proiectare a verificatoarelor;
•Măsurători si analiza capabilitate echipamentelor de măsurare şi monitorizare.

Economist Controller- Fabrică (FI)

Cerinţe

•Studii superioare absolvite, preferabil în domeniul financiar; studiile masterale constituie avantaj;
•Bune competenţe de comunicare în limba engleză sau germană (scris- vorbit-citit),  limba engleză la un nivel conversaţional bun;
•Minim 3 ani experienţă de muncă în Controlling, respectiv in mediul de business;
•Bune cunoştinţe de folosire a programelor de birou (spreadsheet- uri, procesare word);
•Experienţă în folosirea bazelor de date (MS Access, SQL, ..);
•Cunoştinţe de folosire a programelor de tip ERP- constituie avantaj;
•Carnet de conducere categoria B- constituie avantaj;
•Experienţă în folosirea programelor de analiză a datelor precum şi a depozitelor de business- constituie avantaj.

Responsabilităţi

Monitorizarea holistică a business- ului din perspectiva tuturor sarcinilor legate de domeniul financiar din cadru Star Transmission în vederea asigurării transparenţei comerciale precum şi a proceselor de business legale privind FC.
•Pregătirea și analizarea bugetelor/ planificarea lichidităţilor;
•Pregătirea şi analizarea costurilor, precum si analizarea lor;
•Controlul investiţiilor/ -raportarea, coordonarea auditurilor externe, activităţi legate de revizuiri externe precum şi audit extern;
•Preluarea responsabilităţii în legătură cu proiectele ad hoc;
•Stabilirea sructurilor de date în interiorul, precum şi în exteriorul sistemului de tip ERP;
•Stabilirea şi menţinerea interfeţelor de muncă apropiate cu departamentele în cadrul entităţii, alte entităţi responsabile din Romania precum şi sediul central din Germania (operaţiuni, achiziţii, de ordin legal, contabilitate, controlling, taxe etc.);
•Asigurarea conformităţii cu standardele de contabilitate ale Daimler, GAAP local precum şi directivele şi politicile interne.

Inginer Mecanic (PI)

Cerințe

• Studii superioare de specialitate în domeniu tehnic;
• Experiență profesională în domeniul mecanic constituie avantaj;
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de construcție, scule și refractare etc.);
• Cunoștințe în domeniul proceselor mecanice;
• Cunoştinţe de limbă engleză- nivel B2.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate;
• Planificarea şi stabilirea divizării personalului pe utilaje;
• Controlarea necesarului de materii prime şi dispunerea alocării acestora;
• Luarea de măsuri de remediere/găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Analizarea defectelor de calitate, a cauzelor rebuturilor şi elaborarea măsurilor pentru asigurarea preventivă a calităţii.

Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Cunoştinţe de limba engleză la un nivel avansat, limba germană constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Controlor Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent de studii medii  sau postliceale;
• Experiența în domeniul asigurării calității – constituie avantaj;
• Cunoștințe cu privire la tehnicile de măsurare și control – constituie avantaj;
• Cunoștințe tehnice minime în domeniul prelucrării prin așchiere.

Responsabilităţi

• Măsoară cote de lungimi, diametre interioare, exterioare, cote peste dinți și canale de pană;
• Verifică aspectul pieselor prin compararea cu piese etalon;
• Înregistrează rezultatele măsurătorilor și al verificărilor;
• Completează fișele de însoțire a loturilor de piese;
• Depozitează piesele pentru a fi transportate de atelierul de conservare și ambalare.

Operator Mecanic (REMAN)

Cerințe

• Studii medii: școala profesională cu specializarea ‘mecanică’/’electrică’ sau un curs de calificare în domeniul mecanic;
• Experiența profesională în domeniu – reprezintă avantaj;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul mecanic;
• Cunoştinţe de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare şi utilizare.

Responsabilități

• Să-și însușească și să respecte modul de utilizare a documentaţiei tehnice;
• Să identifice vizual defectele de suprafață ale pieselor pentru reutilizare;
• Să pregătească sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de dezasamblare, asamblare și curățare;
• Să participe cu operativitate la soluţionarea eventualelor disfuncţionalităţi constatate;
• Să verifice prezența și conformitatea componentelor, calitatea operațiilor de spălare și eventual reluarea acestora în cazul în care nu s-au făcut corect;
• Să instruiască și să asiste colegii noi angajați fără calificare în domeniu;
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii;

Inspector Resurse Umane (HR)

Cerințe:

• Studii superioare;
• Experiență profesională în unul dintre domeniile: administrare personal/recrutare/selecție/dezvoltare de personal, reprezintă un avantaj;
• Cunoştinţe specifice:
– Legislația muncii referitoare la întocmirea și păstrarea documentelor de personal
– MS Office, Revisal reprezintă un avantaj
– Limba engleză/germană la un nivel avansat
• Analitic, diplomat cu foarte bune abilități de comunicare și lucrul cu oamenii.

Responsabilități:

• Întocmește și păstrează dosarele de personal. Înregistrează contractele în registrul special de evidență. Verifică valabilitatea și conformitatea documentelor cuprinse în dosarul de personal și completarea acestora în caz de necesitate;
• Întocmește și transmite documentele solicitate de autorități în caz de angajare/decontare de personal sau modificări contractuale;
• Urmarește, gestionează și întocmește documentația necesară în procesul de modificare salarială și contractuală, încadrându-se în timp util;
• Completează și administrează baza de date cu angajați, asigură și răspunde de corectitudinea datelor;
• Îndrumă angajații / candidații pentru întocmirea corectă a dosarului de angajare, sau orice alt document adițional la dosarul personal al angajatului;
• Întocmește diverse adeverințe și se implică in realizarea/supravegherea pontajelor;
• Generează, prelucrează și interpretează anumite rapoarte privind indicatorii de HR relevanți (absenteism, fluctuație, nr angajați etc.);
• Verifică și înregistrează concedii medicale în sistem;
• Oferă suport colegilor de pe salarizare și prestează sarcini înrudite cu acest domeniu (ex. calcul salarial).

Inginer de sistem pentru standurile de probă TEC HUB (MNT)

Cerințe:

•Facultate cu profil tehnic sau pregatire profesională în domeniul tehnic, cu una din specializările:
-Tehnologia Construcțiilor de mașini
-Electrotehnică
-Mecatronică
-Tehnologia informațiilor
•Cunoștințe de bază în domeniul programării (C, C++)
•Sisteme și protocoale Buss ( în special Profibus, TCP/IP) reprezintă un avantaj
•Tehnici de comandă automatizată
•Cunoștințe de bază în domeniul electrotehnic
•Tehnici de măsurare și control
•Sisteme de calculatoare
•Cunoștinte de limbă: engleză/germană,
•Competențe personale: capacitate de integrare și lucru în echipă, creativitate în găsirea soluțiilor și mod de lucru structurat în caz de schimbări, abilități organizatorice și de coordonare, inițiativă proprie, independență, flexibiliate

Responsabilități:

•Level 2 Support CoC (Centru de Competențe) Tehnici pentru standurile de probă
•Analiza de sistem pentru localizarea surselor de eroare în caz de defecțiune (cabluri electrice, hardware, MESAM, UNIPAS, componente, interfețe ale sistemelor,…)
•Optimizări ale standurilor de probă în vederea reducerii defecțiunilor (zgomote perturbatoare, calitate necorespunzătoare a semnalelor, contacte necorespunzătoare,…)
•Reîncarcarea pe standuri a proceselor din baza de date
•Optimizări ale standurilor de probă (timpul de verificare, partea de recondiționare, verificări repetitive)
•Adaptarea, optimizarea și salvarea valorilor limită
•Evaluări și analize efectuate în vederea optimizării standurilor de proba
•Regenerarea sistemului (inclusiv generare image)

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Specialist Optimizări Procese şi Sisteme de Producţie (MPS)

Cerinţe

• Studii superioare de natură tehnică;
• Cunoştinţe tehnice (mecanice sau electrice);
• Cunoştinţe de bază în optimizare posturi de lucru şi sisteme de producţie (5S, Lean, etc.);
• Experienţa în linii de producţie (montaj sau prelucrări mecanice) constituie avantaj;
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Abilităţi de analiză a datelor şi coordonarea unei echipe de proiecte;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă germană.

Responsabilităţi

• Organizează şi conduce şedinţele de proiect împreună cu responsabilul de proiect din departamentul care a solicitat cererea de îmbunătăţire;
• Analizează procesul de lucru şi alege metoda optimă de analiză;
• Urmăreşte aplicarea corectă a metodelor de lucru;
• Generează soluţii de îmbunătăţire şi le discută cu echipa, pe baza datelor strânse;
• Oferă sprijin la implementarea soluţiilor şi urmăreşte efectul lor în timp;
• Este interfaţă între echipa de proiect şi centrul de dezvoltare;
• Calculează timpul de lucru şi încărcarea operatorului prin metodele învăţate;
• Urmăreşte ergonomia la locul de muncă.