Our History Timeline
● Click on any year for more info
2009

STC reacționează la provocările crizei economice internaționale cu un program sever de reducere a cheltuielilor, aplicat prin proiectul „ACHIZIȚII“. Deși criza a lăsat și urme adânci, cum ar fi scăderea parțială a producției sub 50% față de anul precedent, în 2009 s-au înregistrat și lucruri pozitive. Vorbim de îmbogățirea portofoliului STC cu un client important: KUKA Roboter GmbH-producător de roboți industriali.

Angajații STC dobândesc noi competențe și abilități prin participarea la cursuri de calificare, perfecționare, specializare, în domenii precum: prelucrare prin așchiere, utilizarea calculatorului, operare pe mașini cu comandă numerică, limbi străine și programe de formare profesională continuă, organizate printr-un proiect cofinanțat prin programul PHARE.

În 2009, a început și transferul utilajelor pentru proiectul „ROȚI BERLIN“, de la uzina Mercedes-Benz AG din Berlin.