Acord de confidențialitate

Informare cu privire la prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contexul aplicării pentru un post disponibil.

Prin prezenta, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a aplicării pentru un post disponibil în cadrul companiei noastre.

Star Transmission SRL și Star Assembly SRL (societăți parte a grupului Daimler), companiile care au publicat posturile disponibile, sunt responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Veți găsi detaliile necesare în anunțurile de promovare a posturilor.

Noi prelucrăm categoriile de date cu caracter personal precizate de dumneavoastră ca urmare a aplicării pentru un post disponibil. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate includ, în special, numele dumneavoastră, datele de contact, date referitoare la calificare, diplome și alte documente necesare. Categoriile speciale de date cu caracter personal, prevăzute în art. 9 alin. 1 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE 2016/679), pot fi prelucrate în scopul selectării personalului. În plus, pe parcursul procesului de selecție, putem prelucra date cu caracter personal obținute, în mod legitim, din surse publice (de exemplu: rețele profesionale).

În conformitate cu prevederile legale, vă prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării procesului de selecție pentru postul la care ați aplicat. Prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop selectarea personalului. Principalul temei legal pentru această prelucrare îl constituie art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679, coroborat cu art. 88 alin. 1 din Regulamentul UE 2016/679 și art. 9 alin. 2 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679, pentru categoriile speciale de date cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, procesate cu regularitate în scop statistic. Acest lucru este efectuat, în general, anonim. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în alte scopuri (de exemplu: în scop publicitar).

În cadrul celor doua companii, utilizatorii datelor cu caracter personal, menționate mai sus, sunt managerii departamentului responsabil pentru ocuparea postului disponibil și persoanele responsabile din departamentul Resurse Umane. În cadrul grupului Daimler, datele dumneavoastră pot fi vizualizate de către toți managerii din cadrul grupului, care caută o persoană potrivită pentru un post disponibil, dacă ați optat pentru o aplicare fără specificarea postului dorit. Pe lângă toate acestea, am contractat un furnizor de servicii IT pentru operarea și mentenanța acestui sistem IT.

Ca aplicant, aveți următoarele drepturi:

• Să solicitați companiei informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate și informațiile enumerate în detaliu la art. 15 din Regulamentul UE 2016/679.
• Să solicitați companiei să corecteze datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte și, dacă este necesar, să completeze datele cu caracter personal incomplete (art. 16 din Regulamentul UE 2016/679).
• Să solicitați companiei să șteargă datele cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru procesul de selecție și nici pentru respectarea obligațiilor legale. Motivele specifice sunt prevăzute în detaliu la art. 17 din Regulamentul UE 2016/679 (dreptul la ștergerea datelor).
• Să solicitați companiei restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă este îndeplinită una dintre condițiile stabilite în art. 18 din Regulamentul UE 2016/679 (de exemplu: în cazul în care ați contestat exactitatea datelor, pentru intervalul de timp în care compania face verificări în acest sens).
• Să solicitați companiei transmiterea către alți operatori a datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate electronic, prin aceleași mijloace în care acestea au fost transmise. (art. 20 din Regulamentul UE 2016/679).
• Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru motive ce țin de situația dumneavoastră particulară care împiedică procesarea datelor. Compania nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă nu mai are motive legitime pentru prelucrare (de exemplu: exercitarea sau apărarea unui drept în instanță). (art. 21 din Regulamentul UE 2016/679).

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului UE 2016/679 sau alte legi, aveți dreptul de a depune o plângere la responsabilul cu protecția datelor din cadrul celor doua companii (adresă de email: constantin.panaitescu@daimler.com) sau la autoritatea de supraveghere (art. 77 din Regulamentul UE 2016/679). Responsabilul cu protecția datelor pentru companiile din grupul Daimler poate fi contactat la următoarea adresă: Daimler AG, HPC G353, 70546 Stuttgart, Germania, dataprotection@daimler.com.

Compania limitează stocarea datelor cu caracter personal la perioada de timp necesară. Astfel, în mod regulat, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:
• Profilul creat rămâne activ atâta timp cât sunteți în procesul de selecție pentru un post disponibil. După ce procesul a fost finalizat, profilul dumneavoastră va fi șters după o perioadă de 12 luni.
• Datele aplicațiilor dumneavoastră pentru angajare vor fi șterse după o perioadă de 6 luni de la finalizarea procesului de selecție în cauză.

Vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate ca urmare a aplicării pentru un post să poată fi folosite, în scop de recrutare, de către toți managerii și persoanele responsabile din departamentul de Resurse Umane, din cadrul întregului grup, dacă ați aplicat, de asemenea, și fără a specifica postul dorit. În același timp, prin aplicarea pentru un post disponibil confirmați că datele dumneavoastră sunt reale. Vă aducem la cunoștință că informațiile false pot afecta posibilitatea încheierii unei relații de muncă.

Accept