Acord de confidențialitate

Star Assembly și Star Transmission apreciază vizita dumneavoastră pe acest site și intenția manifestată de a colabora cu noi. Înțelegem necesitatea păstrării confidențialității datelor dumneavoastră și ne angajăm să vă protejăm intimitatea. Informațiile pe care le introduceți vor fi utilizate numai în scopurile explicate în acest document.
Pentru a utiliza această platformă de recrutare, trebuie să acceptați termenii prezentului acord.

1. Operatorul
În funcție de postul pentru care aplicați, Operatorul de date cu caracter personal, denumit în continuare „Operatorul”, va fi Star Assembly S.R.L sau Star Transmission S.R.L., care va prelucra datele dumneavoastră personale, având în vedere postul pentru care ați aplicat, publicat de oricare dintre cele două societăți anterior menționate pe platforma de recrutare operată sub responsabilitatea Daimler AG.

2. General
Toate datele personale (inclusiv datele din atașamente) sunt colectate, stocate, prelucrate și utilizate de Operator și de companiile afiliate, exclusiv în scopul gestionării aplicației dumneavoastră. Aceasta include recrutarea, angajarea și ocuparea forței de muncă. Informațiile prelucrate nu vor fi utilizate în alte scopuri (de ex. publicitate). Datele personale privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase sau filosofice, orientarea sexuală sau sănătatea nu sunt colectate. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că datele personale pe care le furnizați sunt veridice, corecte, clare și actualizate. Aveți posibilitatea de a actualiza sau corecta informațiile false sau care nu mai sunt de actualitate.
Prin intermediul platformei de recrutare vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, data nașterii, adresa, starea civilă, sex, formare profesională, studii și diplome.

3. Stocarea și Accesul
Datele dumneavoastră personale sunt stocate în formă criptată timp de 12 (douăsprezece) luni de la finalizarea procesului de înscriere pentru a vă deschide și alte oportunități de carieră în cadrul Operatorului. Puteți preveni ștergerea datelor dumneavoastră prin actualizarea profilului dumneavoastră sau prin aplicarea pentru un alt post disponibil în cadrul Operatorului.
Datele aplicației dumneavoastră pentru angajare sunt stocate timp de 6 (șase) luni de la terminarea procesului de recrutare.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale în orice moment. Toate datele introduse pot fi accesate de către persoanele implicate în procesele de recrutare din cadrul Operatorului și ale companiilor afiliate. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate. Operatorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate și va menține garanții administrative rezonabile pentru protejarea informațiilor dumneavoastră împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

4. Limitarea răspunderii
Răspunderea Operatorului va fi exclusă, cu excepția cazurilor în care se aplică răspunderea obligatorie a acestuia. Operatorul nu își asumă nicio răspundere pentru disponibilitatea site-ului www.stcu.ro, 1
corectitudinea și exactitatea informațiilor conținute în acesta sau pentru drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de autor ale terților.

5. Legea aplicabilă
Conform Legii nr. 677/2001, vă aducem la cunoștință că beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Vă aducem la cunoștință că beneficiați de dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit, în limita unei solicitări pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Operator. De asemenea, beneficiați de dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare este neconformă, în special a datelor incomplete sau inexacte și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare este neconformă. Totodată, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Operatorului. Pentru Star Assembly cererile vor fi transmise la adresa: str. Industriilor, F.N., localitatea Sebeș, cod poștal 515800, județ Alba, România, iar pentru Star Transmission cererile vor fi transmise la adresa: str. Victoriei, nr. 10A, localitatea Cugir, cod poștal 515600, județ Alba, România. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi care v-au fost încălcate. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

6. Cookies
Această platformă de recrutare va plasa module cookie aferente sesiunii deschise pe computer, care nu conțin date personale și care vor fi șterse la sfârșitul sesiunii. Continuând vizita dumneavoastră pe site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe detalii pot fi găsite în secțiunea „Cookies” a site- ului www.stcu.ro.

Confirmarea
Prin continuarea utilizării acestei platforme sunteți de acord cu:
1. Termenii prezentului Acord de Confidențialitate;
2. Stocarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.