Politica de confidențialitate privind utilizarea paginii de Facebook


Această pagină Facebook este administrată de:

STAR ASSEMBLY S.R.L. („Noi“)
Cu sediul în Orașul Sebeș, Str. Augustin Bena, Nr. 106, Jud. Alba, CP 515800, România
E-mail: [mbox-dataprotection_sta@daimler.com ]

Si

Responsabil cu protecția datelor:
Mercedes-Benz AG
Reprezentantul grupului pentru protecția datelor
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Germania

E-mail: [data.protection@daimler.com]
Facebook Ireland Limited („Facebook“) este responsabil, în mod obligatoriu, de colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor personale ale utilizatorilor pe paginile web Facebook. Aveți în vedere că Facebook colectează și prelucrează anumite informații referitoare la vizita pe pagina noastră de Facebook, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator Facebook sau nu sunteți logat la Facebook. Informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook se găsesc în directiva privind datele personale („Privacy Policy” / „Politica de confidențialitate”) a Facebook.


În calitate de administrator al acestei pagini Facebook, putem vizualiza doar profilul dumneavoastră public pe care îl aveți pe Facebook. Informațiile care pot fi vizualizate depind de setările profilului dumneavoastră. În plus, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele dumneavoastră și conținutul mesajelor dumneavoastră, solicitările sau alte informații pe care ni le-ați transmis), atunci când luați legătura cu noi pe pagina noastră de Facebook. Prelucrăm aceste date pentru a gestiona mesajele dumneavoastră și, după caz, pentru a răspunde la ele.


În plus, Facebook ne pune la dispoziție așa-numitele date Insight (informații agregate) pentru paginile vizitate. Aceste date reprezintă statistici anonime, cu ajutorul cărora putem evalua calitatea și conținutul paginii noastre de Facebook. Aceste statistici sunt realizate pe baza datelor de utilizare pe care Facebook le colectează prin intermediul interacțiunii dumneavoastră cu pagina noastră de Facebook. Nu avem acces la aceste date de utilizare. Facebook și-a luat obligația ca, pentru prelucrarea datelor Insight ale paginilor, să își asume responsabilitatea și să respecte drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general al UE 2016/679 privind protecția datelor („RGPD“ – găsiți mai jos informații suplimentare) și să vă pună la dispoziție termenii esențiali ai acestui acord în vigoare.


Aceste prelucrări sunt în conformitate cu interesul nostru legitim, în temeiul art. 6 alin. (1) litera f) RGPD, în special, pentru a putea intra în legătură cu dumneavoastră în privința solicitărilor sau a altor mesaje pe care ni le-ați transmis, precum și pentru a recunoaște preferințele utilizatorilor (de ex. numărul de așa-numiți urmăritori, numărul de accesări ale fiecărui domeniu de pagină în parte, statisticile privind utilizatorii, în funcție de vârstă, zonă geografică și limbă) și pentru a adapta și optimiza cât mai bine, în funcție de grupul țintă de utilizatori, oferta noastră pe pagina Facebook.


Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în sistemele noastre, adică în afara Facebook, dacă și atâta timp cât sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau în cazul în care există obligații legale de stocare a acestora.


Nu sunteți obligat/ă nici prin lege și nici prin contract să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați datele cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.


Aveți următoarele drepturi:

• Aveți dreptul, în conformitate cu art. 15 RGPD, să primiți informații despre datele cu caracter personal pe care le stocăm. Aceasta înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveți dreptul sa solicitați acces la aceste date cu caracter personal. Dreptul la informare include, între altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari care primesc acest date sau cele cărora le-au fost sau le vor fi puse la dispoziție datele cu caracter personal. Însă, acesta nu este un drept absolut, deoarece drepturile altor persoane pot restrânge dreptul dumneavoastră de acces la date.


• Aveți dreptul, în conformitate cu art. 16 RGPD, să solicitați corectarea datelor incorecte. Aceasta înseamnă că aveți dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal incorecte, referitoare la dumneavoastră. Cu respectarea scopurilor prelucrării, aveți dreptul să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.


• Aveți dreptul, în conformitate cu art. 17 RGPD, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse. Aceasta înseamnă că, în anumite condiții obligatorii, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar noi suntem obligați să ștergem aceste date cu caracter personal.


• Aveți dreptul, în conformitate cu art. 18 RGPD, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta înseamnă că, în acest caz, datele respective vor fi marcate și prelucrate de noi doar în anumite scopuri (de ex. cu acordul dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unor cerințe legale).


• Aveți dreptul, în conformitate cu art. 20 RGPD, în anumite condiții obligatorii, să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator, fără nici o obiecție din partea noastră.


• Aveți și dreptul de a depune o plângere autorității de supraveghere competente, în special, din statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită sau în care se consideră că există o încălcare a prevederilor RGPD.


Pentru exercitarea acestor drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Facebook, luați legătura, pe cât posibil, direct cu Facebook, prin intermediul posibilităților de contact indicate pe paginile sale de internet. În alte cazuri sau pentru orice altă solicitare, trimiteți-ne un e-mail la adresa: mbox-dataprotection_sta@daimler.com.În anumite condiții, aveți dreptul, din motive care privesc situația dumneavoastră particulară sau atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, să vă opuneți în orice moment prelucrării, de către noi, a datelor dumneavoastră cu caracter personal și noi putem fi obligați să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai mult decât atât, în cazul prelucrării de date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment, prelucrării care include realizarea de profiluri, în măsura în care este legată de prelucrarea în scopuri de marketing. În acest caz, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate de noi în acest scop. Pentru exercitarea dreptului dumneavoastră de a vă opune unei astfel de prelucrări, trimiteți-ne, dacă este posibil, un e-mail, la adresa:
mbox-dataprotection_sta@daimler.com.


Informații suplimentare, referitoare la modul în care utilizăm datele cu caracter personal se găsesc în Directiva privind protecția datelor de la Mercedes-Benz: https://www.daimler.com/data-protection-policy


Data: Octombrie 2018