Training

Training

EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE

Resursele Umane reprezintă pentru noi cele mai importante investiţii.
Pentru a creşte oportunitaţile de dezvoltare a carierei şi pentru a crea o atmosferă de lucru benefică, STC/STA urmăreşte întotdeauna să combine sarcini interesante şi provocatoare cu dezvoltarea profesională continuă. Scopul este de a îmbunătăţi modul în care competenţele şi abilităţile personale se integrează cu cerinţele postului astfel încât potenţialul să se dezvolte pe deplin, fie că sunteţi practicanţi, ucenici sau tineri la început de carieră.

„Dacă vrei să construieşti un vapor, să nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, cuie, unelte, sfori şi alte materiale. Învaţă-i întâi să tânjească după marea îndepărtată, nesfârşită.”
Antoine de Saint-Exupéry

 

Dezvoltarea personală
Pentru a identifica competenţele cheie şi pentru a stimula eficienţa la nivel personal, departamental şi la nivel de companie, o dată pe an angajatul şi superiorul stau faţă în faţă într-un „Dialog de Dezvoltare”. Se schimbă opinii cu privire la performanţele realizate, se discută şi se definesc opţiunile sau posibilităţile de dezvoltare. Programele speciale de pregătire profesională sau rotatii de post în alte departamente ale STC/STA, sunt menite a lărgi orizonturile, pentru o integrare mai bună în echipă şi pentru realizarea muncii prin efort şi responsabilitate comună.

„Tratează-i pe oameni ca şi cum ar fi ceea ce ar trebui să fie şi ajută-i să devină ceea ce sunt capabili să fie.”
Johann Wolfgang von Goethe

 

Respectul reciproc este unul din principiile de bază al STC/STA, şi se aplică la toate nivelele.
Noi considerăm respectul un factor de success important în leadership. Fiecare angajat al nostru, student practicant, ucenic sau tânăr la început de carieră – are o contribuţie importantă la succesul companiei. O cultură a opiniilor diferite joacă un rol important pentru colaborarea internă eficientă. Aprecierea şi recunoaşterea împreună cu critica constructivă sunt principalele aspecte ale lidershipului la STC/STA.