Politica STC & STA

Politica-intreprinderii

Compania
STC & STA figurează pe lista selectă a furnizorilor internaționali de componente pentru industria de automobile. Vorbim de componente complexe Powertrain: roți dințate, arbori, componente prelucrate mecanic pentru motoare, cutii de viteză și casete de direcție. Incepand cu anul 2013 in cadrul companiilor noastre se monteaza si cutii de viteze, in 5 trepte, in 7 trepte si in 9 trepte.

Unul dintre obiectivele noastre este acela de a dovedi clienților și colaboratorilor că este un partener sigur și competent, care poate îndeplini cerințe multiple, la o calitate de vârf.

Compania din Transilvania s-a născut ca o întreprindere mixtă între concernul german Mercedes-Benz AG-Compartimentul de producție cutii de viteză și Ministerul Industriilor din România.

Clientul
„Mulțumirea“ este țelul care guvernează relația noastra cu clienții, în fața cărora ne luăm angajamentul unor vânzări garantate. Acțiunile noastre pornesc de la înțelegerea solicitărilor clienților noștri.
Calitatea de vârf, siguranța produsului, protecția activă a mediului și securitatea muncii sunt, în viziunea noastră, elemente de bază pentru acțiunile care contribuie la asigurarea succesului durabil pe piață.
Suntem adepții unui spirit antreprenorial responsabil, care să ne permită crearea unor avantaje concurențiale, care să contribuie la dezvoltarea companiei și menținerea unor locuri de muncă atractive pentru echipa noastra.

Principiile politicii întreprinderii sunt următoarele:

1. Îmbunătățire continuă a satisfacției clienților printr-o calitate de vârf a produselor. Țelul nostru este zero defecte.
2. Procese de fabricație și instalații de producție, care corespund cel puțin stadiului recunoscut al tehnicii și al tehnicii de securitate, precum și o planificare optimă și flexibilă.
3. Angajați calificați, motivați și responsabili, care respectă cerințele de calitate, de mediu, precum și de securitatea muncii.
4. Sistem de management efectiv și unitar, care să garanteze prin evaluarea regulată respectarea acțiunilor pentru asigurarea calității, pentru îmbunătățirea continuă în domeniul mediului, precum și a securității muncii.
5. Cerințe legale și relevante pentru mediu, precum și altele, care sunt considerate ca fiind un standard minim și o provocare spre îmbunătățire.
6. Aplicare a proceselor de fabricație care protejează angajații noștri și mediul înconjurător de influențe nocive, dar care corespund cerințelor de calitate și rentabilității.

Angajații
Echipa noastra este formată din angajați motivați și orientați spre succes, care se identifică cu politica noastră și sunt implicați în munca de zi cu zi. Dintre elementele care influențează acest comportament amintim: satisfacția clienților, țelurile monetare, țelurile calitative.

Stilul de conducere la STC/STA pretinde creativitate, conștiință, angajament și voința de a decide în cadrul condițiilor cadru stabilite și care trebuie respectate.
În acest context, pentru STC conducere înseamnă:

1. Definirea de responsabilități și împuterniciri
2. Stabilirea de cerințe clare și recunoașterea realizărilor
3. Promovarea identificării angajaților cu întreprinderea
4. Practicarea unei politici de informare deschisă și punctuală
5. Consolidarea sentimentului de unitate în întreprindere („STC/STA is more than work”)
6. Punerea de acord a dorințelor angajaților, ale întreprinderii, precum și a specificațiilor legale pentru configurarea mediului de lucru

Altfel spus, fiecare angajat trebuie să dovedească un grad înalt de capacitate de învățare și flexibilitate pentru binele clientului, al mediului și al întreprinderii. De aceea, ne considerăm ca fiind o organizație care învață, al cărei factor important de succes- nu în ultimul rând ca deținător de Know-how – sunt angajații.

Responsabilitatea sociala
Suntem parte a unei societăți dinamice, la a cărei stabilitate și prosperitate vrem să contribuim. Ca unul dintre marii angajatori din județul Alba, dar și din Regiune, suntem conștienți de responsabilitatea ce ne revine. Unul dintre țelurile noastre declarate este tocmai dezvoltarea unităților deținute de Star transmission si Star Assembly în orașele Cugir și Sebeș.

Activitatea STC/STA, ca întreprindere Mercedes-Benz AG, este guvernată de respectarea regulilor și a legilor interne și externe. Baza acțiunilor noastre sunt „Directivele de compliance“, „Standardul de conduită în afaceri”, „Codul etic”, precum și directivele referitoare la teme, cum ar fi: „anticorupția”, „conflictul de interese” și „protejarea patrimoniului”.

O deosebită însemnătate au pentru noi și:
Normele etice: Tindem spre un comportament etic superior. Toți angajații STC/STA sunt îndrumați ca, în cadrul acțiunii lor responsabile, să se implice sincer și onest cu puterea lor de discernământ. Nu este permis ca poziția în întreprindere să fie lezată în interes personal. Fiecare angajat trebuie să fie conștient de poziția sa exemplară în companie și să acționeze corespunzător acesteia.
Ecologia: Protecția mediului este parte integrantă a politicii întreprinderii noastre și este în strânsă legătură cu acțiunea noastră. Prin deciziile și acțiunile sale, fiecare angajat este obligat să protejeze activ mediul înconjurător.
Fidelitatea față de lege: În toate deciziile și acțiunile firmei sunt respectate strict legile în vigoare.

Politica de sanatate si securitate
STA Politica intreprinderii 2021
STA Viziunea 2021